Önérvényesítés és az együttműködés találkozása

2020.05.15

Sokakban az önérvényesítés negatív kicsengésű azonban céljaink eléréséhez az önérvényesítés szükséges, e nélkül megvalósíthatatlan. Céljainkat, álmainkat ritkán tudjuk teljesen egyedül megvalósítani, szükségünk van másokra, ha nem is direkt módon, de valamilyen körülményt, hátteret mások adnak. Ez a kapcsolat valamilyen együttműködés.

Önérvényesítés, vagyis a személy milyen mértékben törekszik saját szándékainak érvényesítésére.

De nézzük csak meg mit is gondolunk legtöbbször együttműködés alatt?

Van valamilyen közös célunk, kapcsolódásunk és annak elérése érdekében egyszerre, összehangoltan cselekszünk.

Együttműködés, vagyis a személy milyen mértékben törekszik a másik egyén szándékainak érvényesítését elősegíteni.

Ha ez nem így van akkor keletkezik a konfliktus!

Konfliktus helyzet valójában az egyéni célok -önérvényesítés- és a közös célok -együttműködés- nem megfelelő összhangja adja.

Sokszor fordulhat elő, hogy egy-egy helyzetben nem is érzi mindegyik fél, hogy egyáltalán van konfliktus, van valami probléma. Ezt leggyakrabban azok élik így meg akik a saját céljaikra fókuszálnak, mondhatjuk úgy is, hogy önérdeküket helyezik teljesen előtérbe. Őket bélyegezhetjük önzőnek, egoistának. Vannak, akik egy konfliktus helyzetben úgy érzik, hogy teljesen kihasználják, vagy inkább a közös cél érdekében beáldozza magát. Akiket ez utóbbi érzések töltik el élik meg ezt a helyzetet problémának. Ebből a gondolatmenetből jól érzékelhető, hogy az önérvényesítés és az együttműködés különböző szintű metszetei tudnak konfliktus helyzetet kialakítani.

Úgy gondolom, hogy ha tudjuk mik lehetnek általánosságban egy konfliktus hátterében, ha tudjuk, hogy ilyen helyzetben milyen magatartási/ viselkedési minták jelentkeznek más sokkal közelebb kerülhetünk egy kis nézőpont váltással az adott helyzetben a megoldás megtalálásához.

Most nagyon röviden megmutatnám, hogy a konfliktus helyzetekben milyen viselkedési minták fordulnak elő a leggyakrabban.

  • A versengő ember saját szándékait érvényesíti a másik személy rovására. A versengés jelentheti a "saját igazáért való kiállást" a helyesnek vélt álláspont védelmét, vagy egyszerűen a győzedelemre való törekvést.
  • Az alkalmazkodó ember a versengő ellentéte. Az alkalmazkodó egyén lemond saját szándékairól, hogy a másik szándékai érvényesülhessenek. Bizonyos önfeláldozás van ebben az eljárásban, ugyanakkor alkalmazkodás lehet a másik szempontjainak elfogadása.
  • Az elkerülő ember nem követi közvetlenül sem saját, sem pedig a másik személy szándékát. Az elkerülés öltheti diplomatikus kitérés formáját, egy kérdés kedvezőbb időpontra való halasztását vagy jelenthet egyszerűen visszahúzódást egy fenyegető helyzetből.
  • Az együttműködő ember az elkerülő ellentéte. Magában rejti azt a törekvést, hogy együtt dolgozva a másik személlyel találjunk valamilyen megoldást, mely teljesen megfelel mindkettőnk szándékainak. Azt jelenti, hogy beleássuk magunkat egy problémába azzal a céllal, hogy megtaláljuk a két fél alapvető érdekeltségét, s találjunk egy olyan alternatívát, mely mindkét érdekskálának megfelel.
  • A kompromisszum kereső ember átmenet az önérvényesítés és az együttműködés között. A cél valamilyen kivitelezhető és kölcsönösen elfogadható megoldás megtalálása, mely részlegesen mind a két felet kielégíti. A kompromisszum középúton helyezkedik el a versengés és az alkalmazkodás között. A kompromisszumkereső többről mond le, mint a versengő, de kevesebbről, mint az alkalmazkodó. Közvetlenebbül ragadja meg a kérdést, mint az elkerülő, de nem tárja fel olyan mélységig, mint a problémamegoldó. A kompromisszumkeresés "félúton való találkozást", kölcsönös engedményeket vagy egy gyors áthidaló megoldás keresését jelenti.

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy ezek a viselkedés típusok nagyon általánosak és gyakran lehetséges az is, hogy szituációként más-más mintát alkalmazunk, sőt az alkalmazott mintáink ahogy változunk, fejlődünk szintén tudnak alakulni. Az önismeret egyik fontos eleme az is, hogy felismerjük, hogy éppen melyik mintát is alkalmazzuk, ez a felismerés rengeteget tud segíteni, hogy meg tudjuk érteni saját magunkat is.

Ha szeretnéd jobban megismerni magad jelentkezz egy konzultációra, ahol tudok neked segíteni, hogy hogyan haladj az önismeret útján tovább.

Konzultációra időpontot itt tudsz foglalni: 

Időpont foglalás

Minden jót!

Szeretettel: dr. Nagy Kata

Ahhoz, hogy jobban megismerd megad ezeket az olvasmányokat ajánlom.
Nézd meg őket!